Unge: Sådan kommer vi ungdomsarbejdsløsheden til livs

Næstformand Nicolai Boysen præsenterer anbefalingen fra NAU's workshop om nærdemokrati
Næstformand Nicolai Boysen præsenterer anbefalingen fra NAU’s workshop om nærdemokrati

Fem anbefalinger til hvordan unge kan sænke ungdomsarbejdsløsheden. Det var, hvad der kom ud af Ungdomsmødet på Christiansø, som NAU’s folkemødedeltagere var til

Anbefaling #1 – Entreprenørskab
Der skal skabes bedre muligheder for at starte virksomheder på dagpenge. Lige nu bliver den enkelte time modregnet, når man starter en virksomhed på dagpenge. I stedet burde man modregne krone for krone, ifht. hvor meget overskud, den nystartede virksomhed giver. Samtidig skal man med en godkendt forretningsplan kunne fritages for at skrive to jobansøgninger om ugen.

Anbefaling #2 – Nærdemokrati
Hvis unges deltagelse i nærdemokratiet skal vokse, så skal det foregå på de unges præmisser og med et minimum af bureaukrati. Der skal skabes en mere direkte dialog imellem politikerne og de unge, og de unge skal også have større medbestemmelse kommunalt og regionalt. Vil man lave en politisk løsning, der handler om unge, skal de inddrages i den politiske beslutningsproces fra start til slut.

Anbefaling #3 – Folkeskolen og foretagsomhed
Foretagsomhed skal blive en del af den almene dannelse i folkeskolen. Vi anbefaler, at man gør undervisningen mere virkelighedsnær ved at inddrage det omgivende samfund. Konkret skal der afsættes mere tid til idéudvikling, eksperimenter og projekter, hvor eleverne skaber ting til hinanden og lærer af, hvordan andre reagerer på de ting, de har skabt.

Anbefaling #4 – Ungdomsuddannelse
For at modvirke ungdomsledighed i fremtiden, har vores uddannelser behov for:
1) Pensumændringer med mere retorik, mere virkelighedsnært og mere elevdemokrati.
2) Efteruddannelser af lærerne med særligt fokus på IT og pædagogik.
3) Mediekampagne for erhvervsuddannelserne som skal gøre erhvervsuddannelserne attraktive for de unge og vise, hvor vigtigt uddannelserne er.
Balancen mellem fagfolk og akademikere skal på plads igen.

Anbefaling #5 – Social innovation
Sådan mener vi, at man skaber nye job for ledige unge: Innovative partnerskaber på tværs af plejehjem, kulturhuse, fodboldklubber, folkeskoler, kommuner og virksomheder kan skabe jobs til ledige unge. Et eksempel blandt mange er, at kommuner og kulturhuse sammen giver unge studenter muligheden for at skabe kulturfestivaller i deres sabbatår. Dette vil styrke den unges kompetencer, ligesom det vil skabe nyt liv i lokalsamfundet.