Ungdomsrådstanken har vokseværk

Ungdomsråd i Danmark

2014 har indtil videre i den grad været et år med plads til unge! Der planlægges ungdomsråd i 16 nye kommuner og nye råd giver endnu flere nye bud på, hvilken værdi ungdomsråd kan give deres lokalmiljø

På kortet herunder ses de ungdomsråd, NAU pt. er i kontakt med landet over:

Grønne prikker markerer eksisterende ungdomsråd og gule prikker markerer råd under opstart
Grønne prikker markerer eksisterende ungdomsråd og gule prikker markerer råd under opstart

Hvis man i sin kommune selv går og barlser med tanker om ungdomsråd, er man meget velkommen – ung som voksen – til at kontakte NAU’s sekretariat på mail. Netværket af Ungdomsråd er den centrale vidensbank på området, og der er altid råd og vejledning til at starte bæredygtige ungdomsråd at finde.