Ungdomsråd på Ungdommens Folkemøde

posted in: Uncategorized | 0

5b47dc04-0526-4152-8f45-787088e85c88

Netværket af Ungdomsråd støttede op om Ungdommens Folkemøde med egen stade, hvor fokus var ungeinddragelse, ungepolitikker og selvfølgelig ungdomsråd.

Den 8. og 9. september blev Søndermarkens grønne arealer centrum for ungdommens allerførste og allerstørste demokratifestival, Ungdommens Folkemøde. UFM forsøgte med sloganet Nutidens problemer skal løses af fremtidens borgere at give de unge en fælles stemme – der blev hørt.

Demokratisk inspiration

Et uddrag fra NAU’s stadepladsbeskrivelse til Ungdommens Folkemøde vidner om Folkemødets og NAU’s store demokratiske overlap:

– I NAU forstår vi, at man sagtens kan være politisk uden at tage parti. Demokrati handler i første omgang om deltagelse, om lige dele medbestemmelse og ansvar, om medborgerskab og samfundsengagement.

Ungdomsrådet skal nemlig, ligesom Ungdommens Folkemøde, først og fremmest ses som et demokratisk initiativ, der samler de unge på tværs af baggrund og holdninger.

I NAU’s stade var udgangspunktet derfor at lade de unge inspirere hinanden. Ungdomsråd fra hele Danmark delte ud af deres erfaringer med at lave lokale festivaller, få implementeret kommunale ungdomspolitikker og opstarte ungdomshuse. Derudover indsamlede NAU ønsker til Ungdommens Ønskeliste.

Ungdommens Ønskeliste

Det står allerhøjst på NAU’s ønskeliste at få et ungdomsråd i alle Danmarks kommuner. Men hvad ønsker de unge sig egentlig selv? Det forsøgte NAU at finde svar på. Ønskerne gik fra det konkrete til det mere generelle. Freja fra Køge kommune håber på en bevarelse af Lovparken:

– Det er her, hvor vi unge mødes med vores venner og indgår I fællesskaber. Men det er også her, hvor jeg snakker med unge, jeg slet ikke kender og ellers ikke ville have snakket med. Derfor er det et vigtigt sted for de unge.

I Ringkøbing-Skjern vil man gerne minde om vigtigheden i ikke at glemme de unge i udkantsdanmark, mens man på Frederiksberg vil have mere inddragelse af unge fra socialt udsatte områder. Unge i Aarhus ønsker sig en jobcafé.

– Ungdommens Folkemøde vidner om, at de unge har mange ønsker til udviklingen af deres lokalområder. Unge er eksperterne i, hvordan det er at være ung i kommunen, og derfor bør man naturligvis aktivt inddrage de unge, når man f.eks. laver ungepolitikker, fortæller Nicolai Boysen, formand for Netværket af Ungdomsråd.

I NAU håber man nemlig på, at politikerne vil begynde at give ungdomsrådene og de enkelte unge større indflydelse og medansvar:

– De unge er klar til at tage ansvar – hvis de ellers får muligheden, lyder det fra Kathrine Vogn, sekretariatsleder i Netværket af Ungdomsråd, hun fortsætter:

– De danske ungdomsråd samler de unge, så de med fælles indsats gør en lokal forskel, både ved at skabe stærke, kommunale ungdomsmiljøer, men også som en kommunalpolitisk ressource.

NAU håber, at kommunalvalget 2017 i højere grad end tidligere vil sætte de unge på dagsordenen. Den store opbakning til Ungdommens Folkemøde, med 30.000 deltagende, vidner hvert fald om, at Danmark huser en stor skare af politisk – og samfundsinteresserede unge.