Så er der styr på formænd og ungepolitik

Der er valgt ny ledelse i Norddjurs Ungdomsråd. De nye formænd vil fortsat holde kommunen i ørerne og sørge for, at den ambitiøse ungdomspolitik bliver til virkelighed – men der skal også holdes en masse events af unge til unge. Og så må det gerne være slut med den evige konflikt mellem Handelsskolen og Gymnasiet i Grenaa

Hils på Nicolai Elgaard Nielsen. Han er 18 år, går i 3.g på Grenaa Gymnasium, hvor han har været formand for elevrådet et år, han spiller en masse musik (klassisk slagtøj), og så er han ny formand for Norddjurs Ungdomsråd populært kaldet Aktørerne.

I sidste uge holdt rådet generalforsamling, hvor den centrale figur Jeppe Würtz Pedersen trak sig tilbage for at hellige sig sine studier i Aarhus og efterlod formandsposterne, hvortil Nicolaj Elgaard Nielsen blev valgt som ny formand og Clara Evamaj Mørch blev valgt som næstformand.

Den 30. januar var der informationsmøde og valg til formands- og næstformandsposten. De hedder nu Nicolaj Elgaard Nielsen og Clara Evamaj Mørch

Har plads i kommunale råd
I går var så første bestyrelsesmøde. Samme dag som kommunens ungdomspolitik i øvrigt blev lanceret.

– Vores visioner er i udgangspunktet at lave en masse fede events. Men vi skal samtidig hele tiden følge med i, om kommunen holder ungdomspolitikken i hævd. Det er en meget ambitiøs ungdomspolitik, som vi følger tæt, siger Nicolaj Elgaard Nielsen.

Som nyt formandsmakkerpar deler Nicolaj Elgaard Nielsen og Clara Evamaj Mørch flere sæder i kommunens udvalg og råd.

Nicolaj Elgaard Nielsen er 18 år og kender lidt til gamet som formand for elevrådet

– Vi sidder blandt andet i Fritidsrådet og er med i Ungeuniversudvalget, hvor vi skal være med til at tegne det nye ungdomshus, som skal stå færdigt i 2014. Det er meget spændende og et stort ansvar. Men jeg synes, det er fedt at give et input, at unge bliver hørt, siger den nye formand.

Flere events skal samle
Men ud over det kommunale arbejde bliver der først og fremmest fokuseret på at skabe en masse “fede events”.

– Vi skal have sat en masse events i gang både små og store. Grundlæggende handler det om at lave fede ting fra unge. Alt fra festivaller over koncerter til små fællesevents. Vi har en masse ideer på bordet og vil prøve at fordele ansvaret, så vi højest bliver tovholdere, siger han.

En anden god grund til at skabe fællesevents er den evige konflikt – eller måske mangel på samme – mellem Handelsskolen og Gymnasiet. De ligger begge to op ad hinanden på “Campusaksen”, hvor flere tusinde elever går. Men der er ikke meget udveksling de to insitutioner imellem.

– Vi skal forsøge at bygge den bro, hvor vi arrangerer koncerter og fester, som alle er inviteret til, siger Nicolaj Elgaard Nielsen.

Ungdomspolitik af 200 unge
Det er samtidig tidspunktet, hvor 20-årige Jeppe Würtz Pedersen trækker sig tilbage for at kaste sig fuldt ud i Statskundskab på Aarhus Universitet. Men helt væk er han ikke. Efter to års lobbyarbejde for unge i kommunen, er han nu ansat som brobygger mellem de unge og Norddjurs Kommune – og i går var han så med, da kommunen præsenterede sin ambitiøse ungdomspolitik.

– Norddjurs Kommune har lavet en klar satsning på unge med denne politik. Kommunen har indset, at det er meget vigtigt at investere i unge, så de bliver hængende, og kommunen måske ligefrem kan trække flere hoveder til, siger han.

Han fortæller, at ungdomspolitik er båret på seks søjler, hvor kommunen åbent har

Jeppe wurtz
20-årige Jeppe Würtz Pedersen er stadig tilknyttet som brobygger mellem kommune og ungdomsråd

erklæret, at unge SKAL have indflydelse, unge SKAL have økonomisk hjælp og sparring til events og festivaler, unge SKAL have hjælp til trivsel og sundhed blandt andet med hjælp til rygestop, unge SKAL have ordentlige busforbindelser, så de kan deltage i kommunens arrangementer…

– Den er god på den måde, at der står, hvad kommunen vil arbejde for. Den er ikke specielt teksttung, men meget konkret. Der er meget godt at tage fat i, siger Jeppe Würtz Pedersen, der har været helt tæt på processen. Han var med, da der blev holdt et stormøde for 200 unge, hvor ideerne blev kastet i vejret. Og han var med, da syv unge, fem politikere og tre forvaltningsfolk satte sig sammen i et 24-timers arbejdsseminar for at nå frem til ungdomspolitikken.

– Jeg har læst en del ungdomspolitikker som forberedelse til denne proces. Og jeg må sige, at jeg har sjældent set noget så lovende, siger han.