“Hvordan skaber vi en ungepolitik i vores kommune? Hvad skal der stå i den, og hvem skal udforme den?”

Dette kursus bidrager med et håndgribeligt resultat – nemlig en ungdomspolitik. På kurset lærer deltagerne om talerteknik, argumentationsteknik og forhandlingsteknik i praksis, og gennem en række diskussionsoplæg vil deltagernes holdninger blive udfordret og gjort stærkere. Afhængig af deltagerantallet, foregår diskussionerne samlet eller i grupper.

Hvis der er mere tid, vil vi videreformidle konklusionerne til en eller flere kommunalpolitikere og høre deres kommentarer.

  • Navn: Politik formulering
  • Tid: Det finder vi ud af sammen
  • Pris: For medlemmer koster det 1.800 kr. for de første to timer, mens den første time for ikke-medlemmer koster 4.000 kr. For hver efterfølgende time koster det 300 kr. for både medlemmer og ikke-medlemmer.