NAU-portræt: Sekretariatslederen

posted in: Sekretariatet | 0

Kathrine Vogn

Mit navn er Kathrine Vogn.

Jeg er 25 år gammel og studerer statskundskab på Københavns Universitet. Jeg er opvokset i det Fynske og har blandt andet tidligere arbejdet på et plejehjem på Sydlangeland, i Ungdommens Røde Kors og Dragør Kommune.

I NAU har jeg den store ære at være sekretariatsleder. Det vil sige, at jeg har det daglige ansvar for NAU. Det indebærer blandt andet, at have kontakten med andre organisationer og institutioner der har med unge, politik og demokrati at gøre, samt lave strategier for hvad NAU skal arbejde med og hjælpe og rådgive ledelsen i politiske og organisatoriske emner.

For mig er det vigtigt, at unge har et sted at være politiske uden at skulle være partipolitiske. Jeg mener også, at der er for lidt fokus på og for få muligheder for den almindelige unge, som gerne vil engagere sig. Sidst, men absolut ikke mindst, mener jeg, at det er fuldstændig afgørende, at unge bliver demokratisk dannede og lærer at være en aktiv del af vores fællesskab. Jeg mener, at det er værdier, der alle er en del af ungdomsrådene, og derfor har jeg valgt at arbejde i Netværket af Ungdomsråd.

Motto: When the going gets tough, the tough gets going.