NAU lancerer stort projekt, som undersøger unges samfundsengagement

Netværket af Ungdomsråd vil med projektet “Unge Stemmer – nye veje til demokratisk deltagelse” sætte ord og billeder på, hvordan unge i dag engagerer sig i samfundet. Det sker i partnerskab med Tuborgfondet og Tænketanken Mandag Morgen.

På billedet ses Tuborgfondets direktør, Anne Marie Skov og NAU’s sekretariatsleder, Mie Hovmark Christensen skrive under på samarbejdsaftalen. Foto: Anni Lyngskær, Tuborgfondet

Undersøgelser viser, at færre unge end ældre i dag stemmer, når der er valg. Det gælder særligt i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg. Op til valget den 21. november 2017 vil Netværket af Ungdomsråd undersøge, hvordan unge engagerer sig i samfundet og tager del i demokratiet i dag. Projektet gennemføres i partnerskab med Tuborgfondet og Tænketanken Mandag Morgen.

”Unge både kan og vil engagere sig. Min tese er bare, at det også sker på nye måder, som ikke bliver anerkendt på lige fod med stemmeafgivelse eller medlemskab af et parti. For eksempel engagerer unge sig demokratisk i foreninger og som frivillige i socialøkonomiske virksomheder og professionelle organisationer,” siger Nicolai Boysen, formand for Netværket af Ungdomsråd.

Med bus rundt i Danmark

Med projektet ”Unge Stemmer – nye veje til demokratisk deltagelse” tager 40 civilsamfundsorganisationer, kommuner m.fl. på bustur rundt i Danmark for at besøge gode eksempler på, hvordan organisationer og kommuner lykkes med at engagere unge. Indsigterne fra busturen samles i et inspirationskatalog, som offentliggøres i januar 2018. Inspirationskataloget danner grundlag for en række møder og konferencer i løbet af 2018, hvor de danske ungdomsråd sammen med bl.a. kommuner og foreninger skal arbejde for, at de unges stemmer faktisk bliver hørt.

Anne-Marie Skov, direktør i Tuborgfondet uddyber: ”Vi ønsker, at flere unge engagerer sig. Både fordi det giver den enkelte mening og en oplevelse af at være en del af og bidrage til samfundet, og fordi det sikrer, at de unge er med til at skabe fremtiden,” siger AnneMarie Skov, direktør for Tuborgfondet.

En af ambitionerne med projektet er at skabe forståelse og læring mellem de traditionelle engagements- og deltagelsesformer og unges nye måder at engagere sig på.

”Unges deltagelse er ikke en selvfølge, og derfor må vi gøre en indsats for at give hver generation en forståelse for demokratiets vigtighed, samtidig med at vi anerkender, at nye generationer kan udvikle nye måder at deltage på,” fastslår Lisbeth Knudsen, direktør for Tænketanken Mandag Morgen.

Flere skal engagere sig

Nogle af de konkrete mål, som de tre parter har med projektet, er at engagere flere unge i de mere end 50 ungdomsråd rundt omkring i hele Danmark, at øge kendskabet til unges nye deltagelsesformer samt give inspiration til, hvordan eksempelvis kommunerne kan give mere plads til de unges stemmer.

For mere information

Nicolai Boysen, Formand for Netværk af Ungdomsråd, tlf: 29 63 89 38/ mail: nicolai@nau.dk
Anni Lyngskær, Kommunikationsansvarlig ved Tuborgfondet, tlf: 20 73 80 76/ mail: al@tuborgfondet.dk
Liv Fisker, Tænketanken Mandag Morgen, tlf: 31 64 11 72/ mail: lfi@mm.dk

Unges Stemmer – helt kort

  • Bustur, som besøger gode eksempler på deltagelsesmåder, der engagerer unge. Den 13.-14. november 2017.
  • Inspirationskatalog, som bl.a. indeholder case-beskrivelser af stoppestederne fra busturen – udkommer medio januar 2018.
  • Møder og konferencer, som spreder viden og erfaringer fra samarbejdet til en bredere kreds, bl.a. alle ungdomsråd i Danmark og på Velfærdens Innovationsdag 2018, Folkemødet 2018 samt Ungdommens Folkemøde 2018.

Download pressemeddelelsen om projektet her.

Om samarbejdspartnerne

Netværket af Ungdomsråd er en tværpolitisk interesse- og paraplyorganisation for alle danske ungdomsråd og -huse samt andre demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år. NAU arbejder for at engagere og demokratisere flere unge i deres lokalsamfund igennem kultur og politik.

Tuborgfondet er en almennyttig fond med særligt fokus på at støtte unges evne til at udvikle og deltage i fællesskaber. Fondet lægger vægt på frivillighed, mangfoldighed, og at der afprøves nye metoder og tænkes i nye metoder.

Tænketanken Mandag Morgen er en uafhængig tænketank, der skaber indsigt og mødesteder for mennesker, der vil forandre verden.