NAU i 2017!

posted in: Ledelsen, Organisatorisk | 0

Af Nicolai Boysen, formand for NAU

NAU’s sekretariatsleder, Kathrine Vogn har gjort status over det forgangne år, jeg vil derfor rette blikket fremad mod det kommende år, og de mål og ønsker vi i NAU har for 2017.

På Landsmødet 2016 vedtog NAU en ny ide og vision for organisationen. Med den har vi fået en klarere forståelse af, hvad idéen bag vores fællesskab er, og hvilke fælles visioner vi har for det. Vi er enige om, at ungdomsråd skal udvikle lokalmiljøet, facilitere ungeinddragelse og give unge en stemme. Samtidig er vi enige om, at NAU skal styrke samarbejdet mellem rådene, udbrede ungdomsrådsideen og inspirere til aktiv deltagelse i demokratiet. I 2017 trækker vi i arbejdstøjet og arbejder med mange af disse visioner.

Kommunalvalget i november er en oplagt mulighed til at inspirere unge til aktiv deltagelse i demokratiet. NAU vil derfor stille skarpt på unges deltagelse og indflydelse i hele valgåret. Vi vil gennem to nationale arrangementer, årsmødet og et KV17 kick-off arrangement, støtte ungdomsrådene i deres lokale arbejde. Vi vil fokusere på at få flere unge til stemmeurnerne ved at kommunikere kommunalvalget til unge og ikke ned til unge. Samtidig vil vi sætte fokus på, hvordan ungepolitikker udarbejdet i samarbejde med unge både kan sikre attraktive ungemiljøer og god ungeinddragelse. For at vise vigtigheden af ungdomsrådenes arbejde og for at sætte nationalt fokus på ungeinddragelse, vil vi desuden binde de lokale aktiviteter sammen i en national kampagne.

I det hele taget er det vigtigt for os, at binde det lokale og det nationale sammen. Vi vil derfor også i 2017 have fokus på at styrke sammenhængskraften i organisationen. Det betyder, at der er fokus på, at alle organisationens medlemmer føler sig som en integreret del af organisationen og har indflydelse på udviklingen herfor. Konkret vil vi have endnu større fokus på informations- og vidensdeling, medlemsbesøg og dialog med medlemsrådene. Dette styrker både NAU og de enkelte medlemmer.

At NAU og NAU’s medlemmer i forvejen er stærke spillere på ungeområdet skal komme tydeligere til udtryk. Vil vil derfor arbejde for at formidle, hvad NAU kan og tilbyder – både internt og eksternt. Samtidig vil vi arbejde for, at ungdomsråd kommer til at spille en større rolle i den offentlige debat og at ungdomsrådsideen får større gennemslagskraft. Her vil vi tage udgangspunkt i alle de gode historier fra vores medlemmer. Når 2017 er omme, er jeg overbevist om, at der er endnu flere gode historier at fortælle om ungdomsråd og NAU.

Som formand for NAU, glæder jeg mig til i 2017 sammen med medlemmerne at kunne vise endnu tydeligere, hvor stor en forskel ungdomsråd gør i lokalsamfundene og for Danmarks ungdom.