Når demokratiet gør ondt

Valg i Viborg

Stemningen var god og forventningerne høje i Viborg tirsdag aften. Alligevel kom der ikke ét byrådsmedlem under 25 år ind i kommunalbestyrelsen. Æv. Men en reminder om, at ungdomsråd er vigtigere – når unges interesse ikke varetages i byrådet.

Af Rasmus Petersen, ledelsesmedlem, Netværket af Ungdomsråd 

Det kunne egentlig være en ganske almindelig kedelig gråvejrsdag i en middelstor provinsby, hvis ikke det var på grund af den særlige stemning, der kunne fornemmes. En stemning hos de unge, som havde troen på, at de de ved at stemme kunne påvirke valget og gøre det sjovere.nu – som en kampagne rettet mod unge har heddet.

10 procentpoint flere stemte

Gennem hele dagen kunne man se en stigning i antallet af afgivne stemmer i forhold til 2009, og da valgstederne lukkede, havde 74 % af Viborg Kommunes borgere afgivet deres stemme. 10 procentpoint flere end for fire år siden. Vi ved dog endnu ikke, hvor stor andelen af unge er. Med dette, gode udgangspunkt kunne optællingen gå i gang i blandt andet Tinghallen, landets største valgsted og kendt for at spille en afgørende rolle for valgets udfald, som senest endte i kaos i 2009. Ville det også ske denne tirsdag aften?

Stemningen..

Stemningen var høj på Café Brændpunktet – skulle de unge have en kandidat i byrådet?

Stemningen var høj på Café Brændpunktet, hvor udenlandske unge fra VIA University College var gået sammen med kommunens kommunalvalgskampagne ”Use Democrazy” og Ungdomsrådet om at afholde ”Valgaftensfest”. Dette indebar valgflæsk, musikalske indslag, visning af kampagnefilm og selvfølgelig mulighed for at følge valget på storskærm. Senere flyttede festen sig til Tinghallen, hvor alle politiske partier var samlet for at følge valget. Flere unge var også mødt op for at støtte de unge kandidater, som i denne valgkamp har været rigt repræsenteret, og håbet om flere unge i byrådet levede – der var jo en højere valgdeltagelse.

Ingen unge i byrådet

Men det hele landede i en grum skuffelse. Den yngste, der blev valgt, er 26 år, og samtidig skete der store forandringer i byrådet. Alligevel lykkedes det Søren Pape (C) at bevare sin opbakning fra S og SF. Den kandidat under 25 år, som fik flest stemmer, var Adnan Al-Adhami fra Radikale med 278 personlige stemmer. Så selvom ungdommen var repræsenteret med 6 kandidater, blev det ikke til en plads i denne omgang. Et hårdt tilbageskridt, men med en klar symbolik: det ikke lykkedes at få en politiker til at repræsentere de unge, dette understreger dog blot Viborg Ungdomsråds berettigelse – som det organ i kommunen, som taler de unges sag.

SE selv

Stemmeprocent på hele 74 procent i Viborg Kommune.