Kære medlemmer i NAU

Herunder finder I de vigtigste dokumenter til NAUs Landsmøde d. 24.-26. november 2017.

Tilmelding kan ske her.

 

Invitation

Program

Alkoholtilladelse

Praktiske oplysninger

Opstilling til ledelsen

 

Forslag til dagsorden

Forslag til forretningsorden – OBS. opdateret 9. november

Forslag til vedtægtsændringer – OBS. opdateret 9. november

Andre indkomne forslag

Forslag til nedsættelse af udvalg

Forslag til Arbejdsprogram 2018

Forslag til budget og kontingent

Årsregnskab 2016

Revisorbemærkninger til årsregnskab

Formandens beretning

 

Gældende vedtægter for NAU

Arbejdsprogram 2017, vedtaget på LM16

 

Forslag, ændringsforslag og opstillinger

Ledelsen fremsætter op til Landsmødet en lang række forslag, herunder vedtægtsændringer, arbejdsprogram og budget. Medlemsrådene har dog også mulighed for at stille forslag til vedtagelse eller at stille ændringsforslag til ledelsens forslag. Der afsættes tid til at arbejde med forslag til arbejdsprogrammet og de foreslåede vedtægtsændringer på selve Landsmødet. Der gælder en række forskellige frister til de forskellige papirer, som du kan se nedenfor.

På Landsmødet er der mulighed for at stille op til ledelsen. Ovenfor er et opstillingsskema, som skal afleveres til dirigenten eller sekretariatet på Landsmødet. Skulle du ikke kunne møde op til Landsmødet, men alligevel gerne vil stille op, kan du sende en opstilling til sekretariatet på mail.

 

Forslag til frister på Landsmødet:

Kandidatopstillinger:                                                    Senest ved valgets begyndelse

Vedtægtsændringer:                                                    4. november (vedtægtsbestemt)

Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter:          Fredag 23:30

Andre indkomne forslag:                                              Fredag 22:30

Ændringsforslag til arbejdsprogrammet:                        Lørdag 22:00

Ændringsforslag til budgettet:                                      Lørdag 22:00

Ændringsforslag til andre indkomne forslag                    Lørdag 09:30

 

Hvis du har spørgsmål

Så er du meget velkommen til at kontakte formand, Nicolai Boysen, eller ungdomsrådskonsulent, Sidsel Torp Henriksen, som står for planlægningen af Landsmødet.

 

Sidsel Torp Henriksen

sidsel@nau.dk

40 76 36 94

 

Nicolai Boysen

nicolai@nau.dk

29 63 89 38