Ledelsens arbejde i sommeren og efteråret

posted in: Ledelsen | 0

Formanden om NAU's projekterEfter en lang sommer har NAU’s ledelse været på ledelsesmøde. Der er masser at tage fat på, for efteråret byder på indtil flere spændende NAU-projekter

NAU på den politiske dagsorden

En del af sommeren er gået med at sætte NAU på den politiske dagsorden, så ungdomsrådstanken udbredes mest muligt, og flere kommuner vælger at oprette et råd.

Konference for kommunale kontaktpersoner

Men nu er det også tid til de ting, der koncentrerer sig om alle NAU’s nuværende medlemmer.

»I efteråret skal vi afholde en konference for de kommunale kontaktpersoner, der er tilknyttede NAU’s medlemsråd. Tanken er at give dem mulighed for at erfaringsudveksle og opkvalificere dem, så de bliver endnu bedre til at støtte ungdomsrådene,« siger NAU’s formand Rasmus Petersen.

Idégrundlag

Op til det kommende Landsmøde i november vil den idégrundlagsgruppe, som blev nedsat på Årsmødet, færdiggøre deres arbejde.

»NAU’s medlemmer får på Landsmødet mulighed for at vedtage en række nedskrevne idéer, der definerer NAU som organisation. Hvem er vi, hvor vil vi hen og så videre. Det er vigtigt, at ungdomsrådene rundt om i landet ved, hvad vi står for,« siger Rasmus Petersen.

Arbejdsprogram 2015

Ledelsen arbejder netop nu på NAU’s arbejdsprogram for 2015, hvor der skal stå, hvilke mål NAU sætter sig for det kommende år:

»Vi ser rigtig meget frem til et samarbejde med Kulturministeriet, Kulturstyrelsen og måske en række andre partnere, som skal være med til at få udbredt tanken om ungdomsråd i alle danske kommuner,« siger Rasmus Petersen.