Ledelsens arbejde i november

posted in: Ledelsen | 0

Formanden om november 2014November blev skudt igang med Landsmødet 2014, der betød, at ledelsen nu består af fire nye ansigter. Resten af måneden er derfor gået med ledelsesopstart

Konference for kommunale kontaktpersoner

Inden vi nåede helt ind i november gik en af de sidste dage i oktober med en vellykket konference for kommunale kontaktpersoner til ungdomsråd.

»Sidste år var første gang, vi afholdt konferencen, og i år havde vi mere end fordoblet deltagerantallet. Det vidner om, at der stadig er et behov for, at vi ikke kun hjælper de unge, men også hjælper de kommunale kontaktpersoner i deres arbejde,« siger NAU’s formand Rasmus Petersen.

Hjælpen består af opkvalificering, så kontaktpersonerne bedre er i stand til at tackle det forhold, der er, når de skal arbejde sammen med frivillige unge og støtte deres projekter bedst muligt. Rasmus Petersen er meget tilfreds med konferencens forløb:

»Det var godt at se, at vi fik bragt nogle perspektiver på bane, fik kortlagt udfordringerne og forhåbentlig fik givet kontaktpersonerne nogle værktøjer til at tackle de udfordringer.«

NAU planlægger en lignende konference i 2015.

Landsmøde

Landsmødet endte som en stor succes med deltagelse fra 14 forskellige råd landet over. Der blev både gennemført workshops, oplæg og den formelle del af landsmødet, der bestod i at vedtage et idegrundlag, et arbejdsprogram og vælge en ny ledelse.

»Jeg ser det som en god oplevelse, at vi nu har et godt idegrundlag, for det giver nogle retningslinjer for ledelsen at arbejde ud fra. Vi har så også fået valgt en ny ledelse, som jeg ser rigtig meget frem til at arbejde sammen med,« siger Rasmus Petersen.

Den nye ledelse skal arbejde for at gennemføre arbejdsprogrammet for 2014. Derfor er den første tid gået med at planlægge det:

»Vi havde ledelsesopstart den sidste weekend i november, som gik med at lære hinanden bedre at kende og finde ud af, hvad vi skal nå i løbet af det kommende år. Vi vil jo rigtig gerne løse det arbejdsprogram, som blev vedtaget, bedst muligt.«