Ledelsens arbejde i marts

posted in: Ledelsen | 0

Formanden om marts 2014Marts måned har for NAU budt på årets første landsdækkende arrangement, opmærksomhed i medierne og forberedelse af Årsmødet i maj

Projektweekend 2014

Det kan vist godt erklæres en succes. Det var sjovt, der var en masse spændende projekter, og både de unge og NAU har lært en hel masse efter Projektweekenden 2014 i Fredericia.

»Over 40 deltagende fra 11 forskellige råd er rigtig fint i forhold til, at det er en projektweekend og ikke en af NAU’s mere formelle arrangementer,« siger formand for NAU Rasmus Petersen om arrangementet.

Den sidste weekend i marts mødtes alle de unge i Ungdommens Hus i Fredericia. Efter indledningsvise ice breakers var weekenden en vekslen mellem fokuseret fagligt program med oplæg, workshops og gruppearbejde og løbende konkurrencer, der holdt hoveder kolde og hjerner friske. Det kulminerede i en fest lørdag aften og en række spændende projektfremlæggelser søndag formiddag.

Ungdommens Hus gave fine rammer til både projektarbejde og erfaringsudveksling
Ungdommens Hus gave fine rammer til både projektarbejde og erfaringsudveksling

»Der var gang i erfaringsudvekslingen, og der blev udviklet projekter, så der nu kan skyde minifestivaller og debatter frem rundt omkring i landet,« siger Rasmus Petersen, om weekendens udbytte.

Læserbrev og citat i Jyllands-Posten

Måneden startede med, at Rasmus Petersen fik sendt et læserbrev afsted til Jyllands-Posten, der satte fokus på ungdomsråds betydning i forbindelse med affolkningsdebatten. Desuden blev han senere på måneden citeret på samme dagblads netavis for sin forklaring af, hvorfor ungdomsråd er blevet så populære.

»Det viser, at de større landsdækkende medier også er begyndt at være interesserede i ungdomsrådstankegangen. Interessen ses også, i den rapport Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har offentliggjort. Der anbefaler man, at unges muligheder i udkantskommunerne sikres gennem blandt andet ungdomsråd,« siger formanden.

Forberedelse af Årsmøde 2014

D. 9-11. maj (sæt kryds i kalenderen) holder Netværket af Ungdomsråd Årsmøde. Det er en begivenhed, som ledelsen allerede nu bruger en del tid på at fastlægge program til:

»Det skal handle om den her definition af idégrundlaget for NAU. Ungdomsrådene kommer til at gøre sig nogle tanker om, hvordan de ser sig selv i forhold til andre råd og i forhold til NAU. Desuden skal de overveje, hvordan NAU kan være mest muligt til hjælp for dem, og hvordan vi kan favne flest muligt af vores medlemmer,« fortæller Rasmus Petersen.

Han glæder sig rigtig meget til mødet, fordi, som han siger »det, de unge finder ud af, har rigtig stor betydning for, hvad vi som ledelse skal arbejde med.«

Dagene vil desuden byde på konkrete redskaber til ungdomsrådsarbejde og et oplæg ved en af NAU’s samarbejdspartnere. Weekenden skal ende med, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som inden Landsmødet i november skal udarbejde et idégrundlag for NAU. Grundlaget skal være en tekst, der konkretiserer og opsummerer de unges beslutninger. Gruppen skal bestå af en række medlemmer af NAU, som vælges ved årsmødets afslutning.