#JegStemmerFordi

DisplayMedia

Ungdommen har brug for en stemme!
Af næstformand Cecilie Kjær Larsson

Valgplakaterne pryder bybilledet, og i dag skal vi til stemmeboksene og sætte krydset. For nogle unge er det en selvfølge og en pligt, der går hånd i hånd med en vis stolthed, men hvordan når man egentlig ud til de unge, der ikke lige umiddelbart finder den måde, politik bliver udlagt på, spiseligt, og hvordan får man dem til at engagere sig?

En stor del af NAU’s medlemsråd har besluttet at tage sagen i egen hånd og har i den forbindelse oprettet Facebookgrupper om valget, arrangeret diverse paneldebatter og kreative videokampagner – alle med det formål at gøre folketingsvalget Sjovere.nu!

Dette gælder blandt andet ungerådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, som i kraft af deres #JegStemmerFordi-videokampagne har fået tillokket sig opmærksomhed fra kommunens unge borgere. Enkelt og velkendt er nøgleord for konceptet, som henter inspiration i en af nutidens hotteste medietrends:

– Vi har valgt at nytænke de udfordringer, der har kørt på Facebook som f.eks. at hoppe i vandet eller drikke en kasse øl inden for 24 timer, siger formand for RISK-Ungeråd, Cathrine Brix Grimstrup.

Efter at have erfaret, hvor populære de omtalte udfordringer har været, har ungerådet taget konceptet til sig, og folk skal nu i stedet fortælle, hvorfor de stemmer til folketingsvalget og derefter tagge tre nye personer. På kort tid er ungerådets fællesvideo nået ud til 3.000 personer og blevet vist 1.300 gange.

RKSK Ungeråd vil gerne udfordre Danmark til, at uploade en video på Facebook med hash-tagget #JegStemmerFordi. I videoen skal man fortælle, hvorfor man stemmer til folketingsvalget 2015 og nominere 3 nye til, at gøre det samme! De nominerede har 24 timer, og må skylde kage, valgøl eller lignende, hvis de ikke når det! Godt valg, og husk at stemme! #JegStemmerFordi

Posted by RKSK – Ungeråd on 1. juni 2015

Der skal være bid i det, hvis de unge skal finde det interessant, men det er nu ikke kun de unge, der har bidt sig fast i ideen. Folketingskandidat og nuværende næstformand i Venstre, Kristian Jensen, har taget udfordringen op og poserer og argumenterer på bedste vis i sin egen lille video med hashtagget #JegStemmerFordi.

Så er de første politikere med på bølgen. Her med Venstres næstformand Kristian Jensen! Lav din egen video og fortæl hvorfor du stemmer!#JegStemmerFordi

Posted by RKSK – Ungeråd on 2. juni 2015

De sociale medier er et populært forum, når den unge målgruppe er i fokus. Ungdomsrådet i Guldborgsund kommune har gjort Ringkøbing-Skjern Ungeråd kunsten efter og lanceret en videokampagne, der henvender sig til det unge publikum via Facebook. Med titlen “Min Første Gang” og udsagn som “Min første gang var i en gymnastiksal” og “Det er lang tid siden sidst, så jeg glæder mig til næste gang” forsøger ungdomsrådet at tiltrække de unges opmærksomhed og skabe fokus på Folketingsvalget.

Ifølge formanden for Guldborgsund Ungdomsråd, Nicklas Andersen, skal det give en “Hey – hvad sker der lige her”-oplevelse. Han lægger vægt på, at en humoristisk tilgang vækker opsigt, samt at rådet ønsker at skabe en fællesskabsfølelse for de førstegangsvælgere, der muligvis ikke lige ved, hvordan og hvorledes de skal bære sig ad.

Efter de sidste par dages begivenheder, fandt vi det kun passende at lave denne korte video:

Posted by Guldborgsund Ungdomsråd on 1. juni 2015

Og netop det faktum, at man ikke er alene, er, ifølge Cathrine Brix Grimstrup, vigtigt at belyse.

– Jeg tror, at nogle unge har brug for at vide, at der er flere, der står i samme situation, og at der er andre, der også stemmer eller er i tvivl om, hvad de vil stemme på.

Men er det nok blot at skabe fokus på valget, eller hvad skal man bruge denne nyerhvervede opmærksomhed til?

Det har Nicklas Andersen et godt bud på:

– Efter vi delte videoen, var der mange i lokalområdet og på min uddannelsesinstitution, der opsøgte mig. Jeg har sat mig godt ind i valget, og så taler jeg også rigtig meget om det med mine jævnaldrende. Jeg tror, det er vigtigt at snakke om tingene med sine kammerater og drøfte ting, vi kan forholde os til, så politik ikke kommer til at virke uoverskueligt.

Cathrine Brix Grimstrup mener ligeledes, at der ligger en værdi i at henvende sig mere direkte til de unge:

– Man skal diskutere emner, der påvirker de unge, som f.eks. uddannelse, og man skal vise dem, at det betyder noget at stemme, og at man rent faktisk kan få indflydelse.

Det har Haderslev Ungdomsråd taget til efterretning. Propagandaaften på Månen i Haderslev på selve Grundlovsdag blev igen i år en stor succes. Her debatterede unge lokalpolitikere emner som hjemmeboende SU og euforiserende stoffer, og ugen efter inviterede ungdomsrådet til paneldebat med de lokale folketingskandidater, hvor Emil Thorup indtog pladsen som ordstyrer. Efterfølgende var der arrangeret politisk satire med Michael Schøt, men en stor del af de i alt 400 unge, der var mødt op, udeblev fra dette.

Debatten var i manges tilfælde hovedårsagen til at møde op, og ungdomsrådet kan dermed konkludere, at de unge faktisk har stor interesse i politik og det samfund, de skal navigere i, når bare man er villig til at imødekomme deres interesser og behov.

For ungdomsrådsmedlem af Haderslev Ungdomsråd, Anna Håland Thomsen, er det vigtigt at være i øjenhøjde med de unge. Hun mener ikke, at politikerne i tilstrækkelig grad formår at lave valgkamp for de unge. Derfor er initiativer som ungdomsdebatter og andre tiltag fra de unges side en hjælp til både andre unge og politikerne.

– Jeg tror, at nogle unge, inklusiv mig selv, nogle gange glemmer, at al den politik der bliver gennemført, vil påvirke dem i deres hverdag, siger hun, mens hun samtidig understreger, at der dog er en helt klar lyst til at stemme blandt de fleste unge.

Men hvorfor er det så vigtigt, at de unge stemmer?

– Det er vores fremtid, der bliver stemt om nu. Vi arver det samfund, der bliver skabt, og det er vigtigt, at vi selv imødekommer den ret, vi har til indflydelse. Hvis man gerne vil have ændringer, så må man tage ansvar, siger Guldborgsunds engagerede formand, Nicklas Andersen.

Den opfattelse deler Haderslev Ungdomsråds medlem, Anna Håland Thomsen, tilsyneladende:

– Jeg stemmer, fordi jeg føler, det er en pligt. Hvis jeg skal have ret til at brokke mig, bliver jeg nødt til selv at prøve at ændre det, jeg er utilfreds med.

Cathrine Brix Grimstrup mener, at alle har ret til at blive hørt og har noget at skulle have sagt. Det er hele essensen af demokrati. Derfor er det også vigtigt, at de unge griber denne mulighed.

Så kære unge, grib muligeden og få indflydelse på, hvordan samfundet skal indrettes! Ungdommen har brug for en stemme! 

Derfor stemmer de unge i NAU
#Jeg stemmer fordi, jeg interesserer mig for min egen fremtid, og fordi jeg gerne vil have indflydelse

#Jeg stemmer fordi, jeg synes,det er vigtigt at bruge sin stemme til at få indflydelse på vores alles fællessamfund

#Jeg stemmer fordi, jeg synes, det er vigtigt, at man deltager i demokratiet.

#Jeg stemmer fordi, jeg ønsker medindflydelse og  føler, det er vigtigt, at min stemme bliver hørt.

#Jeg stemmer fordi, det er en oplevelse, og vi lever i et demokratisk samfund, hvor alle skal have lov at være med

#Jeg stemmer fordi det er min pligt og fordi jeg ikke kan brokke mig over samfundsforholdene, hvis jeg ikke selv har prøvet at ændre dem

#Jeg stemmer fordi jeg synes der er ét politisk parti, som har mere at skulle have sagt.

#Jeg stemmer fordi det er en demokratisk ret vi skal værne om. Vil man have indflydelse er det via sin stemme.

#Jeg stemmer fordi jeg mener det er min måde at få indflydelse på i vores samfund.

#Jeg stemmer fordi jeg mener vi har brug for nogle bedre politikere