Indenrigsministeriet på besøg i Viborg

Nærdemokrati-ambassadøren, Marianne Thyrring, afsluttede sin rejse med rosinen i pølseenden: Viborg Ungdomsråd.

Indenrigs- og Økonomiminissterens højre hånd, Marianne Thyrring har de seneste måneder valfartet rundt i landet for at undersøge det danske nærdemokrati. Blandt de demokratiske bekymringer har været, unges tendens til at gå i en stor bue uden om valgstederne, når der var valg til kommuner og folketing. Og hvordan løser man så det? Jo, et ungdomsråd er da et godt sted at starte. Det kan mange blive enige om. Alligevel er der kun ungdomsråd i omkring halvdelen af landets kommuner.

Sådan skal den skæres

Til venstre i billedet Rasmus Petersen, ledelsesmedlem i NAU. I den sorte T-shirt i øvrigt Pauli Lydersen, tidligere NAU-formand og nuværende ledelsesmedlem.

For nyligt besøgte Marianne Thyrring så et af landets mere velfungerende ungdomsråd, Viborg Ungdomsråd. Landets ældste og udnævnt til årets ungdomskommune i 2012 for det store arbejde for unges ret og rettigheder. Thyrring aflagde besøg torsdag den 16. maj i Viborg Kommune, hvor flere repræsentanter fra Viborg Ungdomsråd var repræsenteret.

Rasmus Petersen, medlem af ledelsen i NAU, deltog i mødet og afrapporterer:

– Det handlede meget om, at de unge skulle komme med ideer til politikerne, om hvordan man får flere til at stemme til KV13. Det gjorde vi så, og nu skal Demokratiudvalget og Ungdomsrådet så arbejde videre med ideerne.

Bekymringen går særligt på valgdeltagelsen, som er unikt lav. Valgdeltagelsen ved kommunalvalg er faldende. I 2009 stemte 66 procent af vælgerne – det laveste i 35 år. Men blandt de unge vælgere var der markant flere sofavælgere end i andre vælgergrupper. Kun 45 procent af de 19-21-årige stemte. Og det er særligt problematisk, fordi forskning viser, at har du først én gang undladt at bruge din stemme, bliver du statistisk set i sofaen resten af livet.

– Den store udfordring er, at vi som samfund er helt afhængige af de unges input, for det er jo de unge, som skal udvikle vores samfund, siger Marianne Thyrring, projektmedarbejder i Indenrigsministeriet

– Den store udfordring ved de unges fravær er ikke kun et spørgsmål om procent og størrelse – at det ikke ser pænt ud i statistikkerne, når unge stemmer mindre end andre vælgergrupper. Den store udfordring er, at vi som samfund er helt afhængige af de unges input, for det er jo de unge, som skal udvikle vores samfund. De tanker og meninger, som unge har, kommer ikke frem, hvis de unge ikke stemmer og ikke deltager i det lokale demokrati i øvrigt, siger Marianne Thyrring.

Ungdomsråd kommer i en bog

Nu skal Marianne Thyrring så hjem og gruble over de 17 steder, hun har besøgt og så ellers lave en større rapport – hvad hun selv foretrækker at kalde en bog – som skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan sætte ind i de danske kommuner for at give demokratiet luft under vingerne. Og ifølge Rasmus Petersen, kunne noget tyde på, at Ungdomsråd ryger med blandt anbefalingerne:

– Der kommer en rapport om hendes rundtur, hvor der nok også står lidt om ungdomsråd. Det kunne jeg i hvert fald  forstå på den snak, jeg havde med hende efterfølgende, siger han.

Martin Lunddorff, medlem af Viborg Ungdomsråd og suppleant til ledelsen i NAU med nogle kloge bemærkninger