Hvordan engageres de unge i lokaldemokratiet?

posted in: Nationalt | 0

Dette spørgsmål blev stillet til en række unge under årets Folkemøde på Bornholm. Kommunernes Landsforening lavede en rundspørge blandt nogle af mødets deltagere, og det fremgår tydeligt, at emnet absolut fortsat er aktuelt.

Et af de gennemgående udsagn, som følger fra mange af de unge, er, at unge sagtens kan engageres. De skal blot have muligheden og rammerne for det. Disse rammer kan for eksempel skabes i et ungdomsråd, for ungeindflydelse og engagement i demokratiet opstår ikke ud af ingenting.

Skriv et svar