Erfaringsudveksling i Vardes Ungehus

Ungeråd Varde invitererI næste weekend bliver der igen mulighed for, at ungdomsråd kan mødes og erfaringsudveksle. Ungeråd Varde har nemlig arrangeret en weekend, hvor andre ungdomsråd kan komme til byen og se rådets nye ungehus

Der skal være mulighed for at blive rystet sammen og få endnu tættere relationer rådene imellem, når Ungeråd Varde inviterer inden for i deres ungehus. Weekenden indledes med ice breakers og grill og programmet står på oplæg fra de forskellige råd og en hel del gruppearbejde, der kan give mulighed for erfaringsudveksling.

Ungeråd Vardes formand, Daniel Dynes Dinesen, fortæller, hvordan de kom på ideen:

»Vi blev kontaktet af nogle forskellige personer, der overvejede at lave ungdomsråd i deres egne kommuner, derfor besluttede vi os for at invitere indenfor til erfaringsudveksling.«

Gode råd mellem rådene

På NAU’s projektweekend talte de unge fra Varde Ungeråd med blandt andet Haderslev Ungdomsråd, som har lavet flere arrangementer med stor succes.

»Det er sådan nogle ting, vi skal dele med hinanden, så andre råd kan få ideer og vejledning til lignende succeser,« siger Daniel Dynes Dinesen.

Ida Bech Karlsen fra Ungerådet Varde, der har lagt weekendens program, ser også mange muligheder i sådan en weekend.

»Vi får forhåbentlig nogle kontakter ud af weekenden, så vi kan skrive sammen om gode arrangementer. Vi vil også rigtig gerne skabe en kultur for at mødes meget mellem rådene – mere end de fire gange årligt med NAU,« siger hun.

Planen var egentlig, at det bare skulle være et en dags arrangement, men mange råd bor så langt væk, at det ville blive for tidspresset. Derfor holder Ungehuset åbent fra fredag til søndag for de tilmeldte råd.