De unge overbeviste Slagelse

Foto: Slagelse Ungeråd
Foto: Slagelse Ungeråd

I sidste uge løb afslutningskonferencen for et af Kulturstyrelsens seneste ungeprojekter af stablen. Projektet havde til formål at inddrage unge i skabelsen af kultur, og blandt deltagerne var Slagelse Kommune, der var så begejstrede for resultaterne, at de har valgt at fortsætte på egen hånd.

Kommunen deltog på ungerådets initiativ med et projekt i Kulturstyrelsen og Center for Ungdomsforsknings undersøgelse af, hvilken betydning det har for unge at deltage i kulturprojekter. Deres projekt, skulle skabe flere studenterjobs i kommunens kulturinstitutioner.

Stillingerne havde blandt andet som fokus at arrangere kulturelle events for unge i kommunen, og det er lykkes i en sådan grad, at man flere steder har valgt at fortsætte med at have studentermedhjælpere efter projektets udløb.

Anette Borg fra Slagelse Musikhus siger, at de unge studentermedhjælpere nu er helt uundværlige, fordi de ved, hvordan kulturinstitutionerne skal lave projekter, der interesserer unge:

»Vi ansatte jo nogle unge mennesker, der havde et stort netværk blandt Slagelses ungdom, blandt andet i kraft af at flere af dem var en del af ungerådet i byen. Nu er studentermedhjælperne simpelthen helt uundværlige, fordi de bringer så meget energi til bordet.«

For unge, af unge

Flere af de unge fra Slagelse Ungeråd søgte de jobs, der blev oprettet som en del af projektet. En af dem er Carina Lindgård Stubager, der på det tidspunkt var formand for rådet. Hun endte med at blive i stillingen i Slagelse Musikhus i to et halvt år.

»Jeg fik virkelig mange erfaringer af at være ansat der. En del af mit arbejde var at arrangere events for unge i Slagelse som for eksempel koncerter. Jeg tror, at projektet har betydet, at kulturinstitutionerne i dag er meget bedre til at lave ting, der interesserer de unge,« siger hun.

I forbindelse med, at Musikhuset skulle skabe events for unge, samarbejdede de meget med ungerådet, som netop havde kontakten til den gruppe. Carina Lindgård Stubager tror altid det vil være alfa og omega for kommuner, at de formår at aktivere unge, når de vil udvikle projekter målrettet unge.