Arbejdsprogram 2017

NAU’s arbejdsprogram 2017 har tre helt centrale fokuspunkter: NAU som organisation, NAU’s medlemmer og NAU’s politiske arbejde.

Nedenstående er et kort oprids af de væsentligste målsætninger. En yderligere uddybning og præcisering kan findes i NAU’s Arbejdsprogram 2017. Arbejdsprogrammet 2017 tager i høj grad udgangspunkt i NAU’s servicestrategi, der er baseret på en medlemsundersøgelse foretaget i 2016.

NAU som organisation

 • Fremtidssikre NAU økonomisk og forebygge evt. tab i DUF-tilskud
 • Styrke NAU’s organiseringsgrad ved at få flere ungdomsråd meldt ind i NAU
 • Skabe en større sammenhængskraft internt i NAU
 • Skabe en eksternt stærkere og klarere profil for NAU, der sikrer gennemslagskraft
 • Deltage i arrangementer der er nyttige for NAU som organisation og for NAU’s medlemmer
 • Skabe et tættere samarbejde med de nordiske ungdomsråd og evt. andre internationale samarbejdspartnere

NAU’s medlemmer

 • Øge fokus på kompetenceudvikling af vores medlemmer gennem NAU’s workshops
 • Kategorisere NAU’s medlemsråd i livsfaser for at kunne give dem bedre vejledning
 • Fortsætte med medlemsbesøg – der må ikke gå mere end to år mellem hvert besøg

NAU’s politiske arbejde

 • Arbejde for at ungdomsråd kommer på den politiske dagsorden
 • Få flere kommuner til at få en ungeinddraget ungepolitik
 • Pleje og videreudvikle de samarbejder NAU har og indgå flere relevante samarbejder