Aalborg giver EU’s unge mikrofonen

Foto: Aalborg Ungebyråd
Foto: Aalborg Ungebyråd

Aalborg Ungebyråd har brugt foråret på at rejse rundt til fem forskellige lande i EU og spørge unge, hvad de synes om samarbejdet. Resultatet er et videomateriale, der skal bruges i samfundsfagsundervisning

Tyskland, England, Italien, Belgien og Litauen har fået besøg af fem udsendte fra Aalborg Ungebyråd. De unge aalborggensere skulle interviewe deres internationale medborgere om, hvad de synes om EU.

»Vi vil gerne udarbejde noget undervisningsmateriale til skolerne her i Danmark og måske også i resten af Europa, for vi har lavet filmene på engelsk. Vi har lavet det som et ung-til-ung projekt, så de unge i folkeskolen lærer på en bedre måde, hvad det europæiske samarbejde er, og hvilke konflikter, der kan være i det,« siger Marc Søgaard, der var i Tyskland, Belgien og Italien.

Unge underviser unge

Eva Dong interviewer unge på gaden i Reading, England. Foto: Aalborg Ungebyråd
Eva Dong interviewer unge på gaden i Reading, England. Foto: Aalborg Ungebyråd

Eva Dong, der var i Tyskland, England og Belgien, pointerer, at det var helt essentielt for projektet, at det skulle være unge, der lærte andre unge om EU.

»Det er netop derfor, det er os, der interviewer og ikke nogle voksne. Forhåbentlig virker det også bedre, at vi kommer ud nogle forskellige steder, så man ikke kun hører unge i Tyskland eller kun i England,« siger hun.

Marc Søgaard fortæller, at der er stor forskel på, hvad en tysker og en italiener siger. En italiener er typisk meget negativ omkring EU, og en tysker er langt mere pro EU, fordi landet har så stor indflydelse i samarbejdet.

Rundrejse gav meget forskellige oplevelser

De er enige om, at turen var en succes, og begge vurderer, at de har lært meget mere om EU, end de vidste i forvejen. De unge fra Aalborg Ungebyråd har selv været med til at forberede de spørgsmål, de skulle stille andre unge, før de rejste afsted med et kamerahold.

De endte med meget forskellige oplevelser i de fem lande. Hvor de i Tyskland fik arrangeret et møde på en skole med en gruppe forberedte unge, løb de i England ind i en påskeferie, der lagde skolerne øde.

»Der var det lidt svært. Vi havde ikke fået at vide, at de havde påskeferie, så det endte med, at vi måtte stå ude på gaden og interviewe forbipasserende unge. Det betød, at de ikke var forberedte, men det var faktisk også ret interessant at se, fordi nogle af dem ikke vidste, hvad EU er,« siger Eva Dong.

Optagelserne skal nu klippes sammen til en film, der til september skal bruges i en EU-workshop til Aalborgs Ungekongres og derefter skal sendes ud til forskellige skoler.