Hvad er Netværket af Ungdomsråd?

Unge, der er engageret i et ungdomsråd eller -hus, skal have de bedst mulige vilkår i deres arbejde. Det har Netværket af Ungdomsråd siden sin start i 1995 arbejdet hårdt for at fremme. Organisationen har i mere end 20 år opbygget stor viden om ungdomsrådsarbejde, organisering, aktiviteter, ungepolitik og meget andet og kan derfor bidrage med løsninger til langt de fleste udfordringer, man møder i forbindelse med arbejdet i eller omkring et ungdomsråd.

NAU er en tværpolitisk interesse- og paraplyorganisation for alle danske ungdomsråd og -huse samt andre demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år. NAU’s primære formål er at hjælpe sine medlemmer gennem rådgivning, opkvalificerende kurser og erfaringsudveksling medlemmerne imellem – både til hverdag og til organisationens årlige, nationale arrangementer. Det er NAU’s rolle at repræsentere sine medlemmer lokalt som nationalt og ikke mindst at udbrede kendskabet til ungdomsrådsidéen. Endelig søger Netværket af Ungdomsråd også at være platform for et internationalt ungdomsrådsarbejde.

 

Hvorfor investere i et ungdomsråd?

Ungdomsråd er lokale kraftcentre, der engagerer unge og sætter liv i byen. Samtidig fungerer de som en demokratisk skole, der oplærer unge i blandt andet demokratiforståelse og politisk samtale. Som lokalpolitiker kan det være svært at vænne sig til, at der er unge i lokalområdet, der gerne vil have indflydelse på deres hverdag. Særligt hvis ikke man som politiker ikke er vant til de unge stemmer. Men ofte vil man opleve, at et ungdomsråd er en god og billig investering, for idet man skaber et godt ungemiljø, skaber man en større chance for, at de unge slår rødder i kommunen.

 

Brug for inspiration?

Find inspiration til at starte et ungdomsråd ved at klikke her og læse om Projekt UR2015.
Projektet foregik i 2015 i et samarbejde mellem NAU og Kulturstyrelsen og handlede om at opstarte nye ungdomsråd. Klik på linket ovenfor, og kom videre til hjemmesiden for UR2015. Her er det muligt at læse om forskellige ungdomsråd og at få gode råd fra en politiker, en ungeguide og en ung ildsjæl. Hjemmesiden indeholder også en guide, der i tre steps får jer tættere på etableringen af et ungdomsråd!

 

Hør i videoen herunder, hvorfor unge mener, at ungdomsråd er en god investering!